Inloggen

De impact van het coronavirus op onze dienstverlening

De impact van het coronavirus op onze dienstverlening
In deze tijd voelen wij de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onze vaste medewerkers, uitzendkrachten en klanten nog meer dan normaal. Met name de zorg voor onze uitzendkrachten die ver van huis en hun familie zijn, is voor ons nu extra belangrijk. In deze onzekere tijd leven zij niet in hun vertrouwde omgeving en een aantal heeft geplande familiebezoeken moeten afzeggen.

Tot op heden is nog bij niemand van onze medewerkers het Corona virus vastgesteld, maar we mogen onze ogen niet sluiten voor de kans dat het toch gebeurt. Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen:

Onze kantoormedewerkers werken thuis of bij de klant en we hebben een minimale bezetting op kantoor.
De technische mogelijkheden hiervoor hadden we al, maar hebben we nog verder opgeschaald.
Bij klanten waar dat mogelijk is, wordt extra tijd tussen een ploegwissel ingevoerd.
Tevens wordt zo min mogelijk op verschillende locaties van een klant gewerkt.
Onze (buitenlandse) wervingskantoren controleren extra op gezondheidsrisico’s bij nieuwe medewerkers.
We hebben door het land heen diverse huizen beschikbaar, waarin medewerkers in quarantaine kunnen worden geplaatst bij een onverhoopte besmetting.
Al onze medewerkers zijn in hun eigen taal ingelicht over maatregelen die zij kunnen en moeten nemen om besmetting te voorkomen. Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM.
Medewerkers die ziek zijn, blijven uiteraard thuis.
Voor onze klanten is de invloed van het Corona virus totaal verschillend. Bij een aantal klanten is het echt rustiger en heeft men minder medewerkers van ons nodig, terwijl het bij andere klanten juist extra druk is. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het zal u ook niet ontgaan zijn dat een groot aantal landen zijn grenzen (deels) heeft gesloten. Dat zou kunnen betekenen dat het voor ons soms lastig is om nieuwe aanvragen in te vullen. Tot op heden is dat echter niet het geval, omdat er ook minder mensen naar hun thuisland vertrekken en we medewerkers van klanten waar het minder druk is elders kunnen inzetten. Maar laten we samen voor zover mogelijk zorgen dat bestaande medewerkers aan het werk kunnen blijven, zodat we zo min mogelijk mensen hoeven te vervangen. Mocht het bij onze klanten relevant zijn, dan kunnen wij uiteraard ook een rol spelen in het zoeken van tijdelijk ander werk voor eigen vaste medewerkers. Tenslotte zal de sluiting van de scholen voor een groot aantal bedrijven extra problemen in de bezetting opleveren. Vooralsnog zien wij genoeg mogelijkheden om dat op te lossen met onze medewerkers. Aarzelt u alstublieft niet om hierbij onze hulp te vragen.

Kortom, wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij onze klanten de komende tijd goed van dienst kunnen zijn. Misschien op een aangepaste manier, maar niet minder goed dan u van ons gewend bent. Ook in deze tijd staan wij naast onze klanten en willen wij samen met onze klanten extra goed voor onze medewerkers zorgen.

Uiteraard zijn wij graag bereid om u meer te vertellen over de door ons of door andere klanten genomen maatregelen. U kunt daarvoor te allen tijde contact opnemen met uw vertrouwde Meta Carriere contactpersoon. Laten we elkaar vooral helpen om er samen sterker uit te komen.

Met vriendelijke groet,
Yosef Shahkaman
CEO Meta Carrière Uitzendbureau